VACATURES

Ben je op zoek naar een job? Raadpleeg hier het aanbod.

Tweede graad

TWEEDE GRAAD

Studeren is voor ons meer dan alleen kennis verwerven. We willen je niet alleen begeleiden tijdens je schoolcarrière, maar ook in je groei naar volwassenheid. We willen je tegelijkertijd stilaan voorbereiden op verdere studies of de arbeidsmarkt.

In de tweede en derde graad worden de studierichtingen onderverdeeld op basis van hun finaliteit (Wat na het zesde jaar?). In onderstaande tabel zie je de studierichtingen van derde graad die je kan kiezen in het Biotechnicum.

We leggen naast leergierigheid, ook de nadruk op creativiteit, talent, sociaal engagement en persoonlijkheid. Dit gebeurt aan de hand van tal van activiteiten in en buiten de school.

In de tweede graad bieden we volgende studierichtingen aan:

Waarom?

 • Je hebt interesse in wetenschappen.
 • Je doet graag proefondervindelijk onderzoek in het labo.

Hoe?

 • Je observeert, analyseert en evalueert kritisch.
 • Je experimenteert in het labo.

Wat?

 • Je bestudeert de bouw en werking van levende wezens in hun habitat.
 • Je leert dat technische ingrepen natuurlijke processen beïnvloeden.
 • Je komt in contact met nieuwe technieken in de biotechnologie.

Wat na het zesde jaar?

 • Master: Biologie, Chemie, Fysica, Biochemie, Biotechnologie, Biomedische wetenschappen, Biowetenschappen, …
 • Bachelor Agro- en biotechnologie : Biotechnologie, Voedingstechnologie, …
 • medische richtingen : Ergotherapie, Verpleegkunde, Voedings- en dieetkunde, …
 • onderwijs : Bachelor lager onderwijs, Bachelor secundair onderwijs, …
 • niet-wetenschappelijke richtingen : Bedrijfsmanagement, …

LESSENTABEL

Vak#
TOTAAL32/32
Godsdienst2/2
aardrijkskunde1/1
Frans3/3
geschiedenis1/1
lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
wiskunde5/5
Engels2/2
informatica1/1
biotechniek1/1
labo chemie1/1
labo biotechniek3/3
toegepaste chemie2/2
toegepaste biologie2/2
toegepaste fysica2/2

Waarom?

 • Je hebt interesse voor dieren, planten en het milieu.
 • Je werkt graag buiten.
 • Je bent geïnteresseerd in de markteconomie.

Hoe?

 • Je kweekt, voedt en verzorgt planten en dieren.
 • Je staat in voor het onderhoud en de verzorging van groene ruimtes.
 • Je probeert technieken uit om de productie, verwerking en commercialisering van voedsel effi ciënter te laten verlopen.
 • Je leert landbouwvoertuigen besturen en machines onderhouden.

Wat?

 • Je vergaart kennis over planten, dieren en het milieu.
 • Je leert hoe planten en dieren leven en overleven in hun omgeving aan de hand van voorbeelden en proeven.
 • Je onderzoekt verschillende invloeden op ons ecosysteem.

Wat na de tweede graad?

 • Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (DLTW)
 • Natuur- en groentechnische wetenschappen (NGTW)

LESSENTABEL

Vak#
TOTAAL34/34
Godsdienst2/2
aardrijkskunde1/1
Frans2/2
geschiedenis1/1
lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
wiskunde3/3
Engels2/2
informatica1/1
algemene techniek2/2
plant-, dier- en milieutechnieken8/8
toegepaste chemie2/2
toegepaste biologie2/2
toegepaste fysica2/2

Waarom?

 • Je hebt interesse voor planten, dieren en het milieu.
 • Je bent eerder praktisch ingesteld, met een neus voor techniek.

Hoe?

 • Je werkt met de juiste producten en materialen.
 • Je leert planten kweken, voeden, verzorgen, oogsten en verkoopsklaar maken.
 • Je bestudeert hoe je dieren moet voederen, huisvesten, verzorgen en kweken.

Wat?

 • Je leert planten en dieren in hun biotoop herkennen, determineren en benoemen.
 • Je werkt met gangbaar motorisch gereedschap in de land- en bosbouw.
 • Je past in de praktijklessen toe wat je in de theorielessen leert.

LESSENTABEL

Vak#
TOTAAL32/32
Godsdienst2/2
lichamelijke opvoeding2/2
project algemene vakken6/6
plant, dier en milieu18/18
algemene techniek2/2
informatica1/1
Frans1/1