VACATURES

Ben je op zoek naar een job? Raadpleeg hier het aanbod.

Tweede graad

TWEEDE GRAAD

Opgelet!
Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt de 2de graad hervormd omwille van de onderwijsvernieuwing.
De info die u hier vindt, is dus enkel bestemd voor het vierde jaar.

Studeren is voor ons meer dan alleen kennis verwerven. We willen je niet alleen begeleiden tijdens je schoolcarrière, maar ook in je groei naar volwassenheid. We willen je tegelijkertijd stilaan voorbereiden op verdere studies of de arbeidsmarkt.

In de tweede en derde graad worden de studierichtingen onderverdeeld op basis van hun finaliteit (Wat na het zesde jaar?). In onderstaande tabel zie je de studierichtingen van derde graad die je kan kiezen in het Biotechnicum.

We leggen naast leergierigheid, ook de nadruk op creativiteit, talent, sociaal engagement en persoonlijkheid. Dit gebeurt aan de hand van tal van activiteiten in en buiten de school.

In de tweede graad (enkel het vierde jaar) bieden we volgende studierichtingen aan:

Waarom?

 • Je hebt interesse in wetenschappen.
 • Je doet graag proefondervindelijk onderzoek in het labo.

Hoe?

 • Je observeert, analyseert en evalueert kritisch.
 • Je experimenteert in het labo.

Wat?

 • Je bestudeert de bouw en werking van levende wezens in hun habitat.
 • Je leert dat technische ingrepen natuurlijke processen beïnvloeden.
 • Je komt in contact met nieuwe technieken in de biotechnologie.

Wat na het zesde jaar?

 • Master: Biologie, Chemie, Fysica, Biochemie, Biotechnologie, Biomedische wetenschappen, Biowetenschappen, …
 • Bachelor Agro- en biotechnologie : Biotechnologie, Voedingstechnologie, …
 • medische richtingen : Ergotherapie, Verpleegkunde, Voedings- en dieetkunde, …
 • onderwijs : Bachelor lager onderwijs, Bachelor secundair onderwijs, …
 • niet-wetenschappelijke richtingen : Bedrijfsmanagement, …

LESSENTABEL 4e jaar

Vak#
TOTAAL32
Godsdienst2
aardrijkskunde1
Frans3
geschiedenis1
lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
wiskunde5
Engels2
informatica1
biotechniek1
labo chemie1
labo biotechniek3
toegepaste chemie2
toegepaste biologie2
toegepaste fysica2

Waarom?

 • Je hebt interesse voor dieren, planten en het milieu.
 • Je werkt graag buiten.
 • Je bent geïnteresseerd in de markteconomie.

Hoe?

 • Je kweekt, voedt en verzorgt planten en dieren.
 • Je staat in voor het onderhoud en de verzorging van groene ruimtes.
 • Je probeert technieken uit om de productie, verwerking en commercialisering van voedsel effi ciënter te laten verlopen.
 • Je leert landbouwvoertuigen besturen en machines onderhouden.

Wat?

 • Je vergaart kennis over planten, dieren en het milieu.
 • Je leert hoe planten en dieren leven en overleven in hun omgeving aan de hand van voorbeelden en proeven.
 • Je onderzoekt verschillende invloeden op ons ecosysteem.

Wat na de tweede graad?

 • Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (DLTW)
 • Natuur- en groentechnische wetenschappen (NGTW)

LESSENTABEL 4e jaar

Vak#
TOTAAL34
Godsdienst2
aardrijkskunde1
Frans2
geschiedenis1
lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
wiskunde3
Engels2
informatica1
algemene techniek2
plant-, dier- en milieutechnieken8
toegepaste chemie2
toegepaste biologie2
toegepaste fysica2

Waarom?

 • Je hebt interesse voor planten, dieren en het milieu.
 • Je bent eerder praktisch ingesteld, met een neus voor techniek.

Hoe?

 • Je werkt met de juiste producten en materialen.
 • Je leert planten kweken, voeden, verzorgen, oogsten en verkoopsklaar maken.
 • Je bestudeert hoe je dieren moet voederen, huisvesten, verzorgen en kweken.

Wat?

 • Je leert planten en dieren in hun biotoop herkennen, determineren en benoemen.
 • Je werkt met gangbaar motorisch gereedschap in de land- en bosbouw.
 • Je past in de praktijklessen toe wat je in de theorielessen leert.

LESSENTABEL 4e jaar

Vak#
TOTAAL32
Godsdienst2
lichamelijke opvoeding2
project algemene vakken6
plant, dier en milieu18
algemene techniek2
informatica1
Frans1