VACATURES

Ben je op zoek naar een job? Raadpleeg hier het aanbod.

Tweede graad

TWEEDE GRAAD

Studeren is voor ons meer dan alleen kennis verwerven. We willen je niet alleen begeleiden tijdens je schoolcarrière, maar ook in je groei naar volwassenheid. We willen je tegelijkertijd stilaan voorbereiden op verdere studies of de arbeidsmarkt.

In de tweede en derde graad worden de studierichtingen onderverdeeld op basis van hun finaliteit (Wat na het zesde jaar?). In onderstaande tabel zie je de studierichtingen van derde graad die je kan kiezen in het Biotechnicum.

We leggen naast leergierigheid, ook de nadruk op creativiteit, talent, sociaal engagement en persoonlijkheid. Dit gebeurt aan de hand van tal van activiteiten in en buiten de school.

 

Wie ben ik?

Je hebt interesse voor wetenschappen en doet graag proefondervindelijk onderzoek. Je kan kritisch reflecteren. Je wilt nauwkeurig, objectief en milieubewust denken bij het oplossen van problemen.
Je bent geïnteresseerd in experimenteren in het labo.

Wat leer ik?

Je krijgt een brede algemene vorming in het wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica.
Je denkt vanuit wiskunde en STEM-principes na over oplossingen voor natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen. Het omzetten van de theoretische kennis naar praktische experimenten in het labo is een belangrijk onderdeel van je opleiding.

Wat word ik?

Na de 2de graad Biotechnologische wetenschappen heb je de keuze uit:

→ Biotechnologische en chemische wetenschappen
→ of een andere studierichting

Na de 3de graad heb je de keuze uit een heel aantal academische en professionele bacheloropleidingen zoals bijvoorbeeld Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen, Biomedische wetenschappen…

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

LESSENTABEL

Vak#
Algemene vorming
Aardrijkskunde1/1
Engels2/2
Frans3/3
Geschiedenis1/1
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Mens en samenleving1/0
Nederlands4/4
Wiskunde5/5
Richtingspecifieke vorming
Biotechnische wetenschappen11/12
Biologie2/3
Chemie3/3
Fysica3/3
Biotechnologische wetenschappen3/3
TOTAAL32/32

Wie ben ik?

Je hebt interesse in biologie, chemie, fysica en technologie. Je wilt wiskundige vaardigheden inzetten bij het oplossen van problemen en je verdiept je in de uitvoering van technieken. Je gaat in het labo graag zelfstandig met concrete opdrachten aan de slag.

Wat leer ik?

Je leert vanuit de vakken fysica, chemie en biologie en de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties van de toekomstige labomedewerker of operator te ontwikkelen. Via productie- en procestechnieken leer je onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Je leert hoe je wetenschappen en techniek op een doeltreffende manier kan gebruiken in onze huidige maatschappij, met oog voor het milieu, de gezondheid en omgeving. Verder is er ook de nodige aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Wat word ik?

→ Na de 2de graad Biotechnieken heb je de keuze uit:
→ Biotechnologische en chemische technieken
→ of een andere tso-studierichting

Na de 3de graad kan je verder gaan studeren in een professionele bacheloropleiding zoals Agro- en biotechnologie, Biomedische laboratoriumtechnologie, Industriële wetenschappen en technologie (chemie), Voedings- en dieetkunde, Ecotechnologie … Je kan ook aan de slag in de voedingsindustrie, een laboratorium, een controlebedrijf, de geneesmiddelenindustrie …

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

LESSENTABEL

Vak#
Algemene vorming
Aardrijkskunde1/1
Engels2/2
Frans2/2
Geschiedenis1/1
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Mens en samenleving1/0
Nederlands4/4
Wiskunde4/4
Richtingspecifieke vorming
Biotechnieken13/14
Biologie + labo3/2
Chemie + labo3/3
Fysica + labo2/3
Labotechnieken en procestechnieken5/6
TOTAAL32/32

Wie ben ik?

Je hebt interesse in de verschillende sectoren binnen land- en tuinbouw. Je gaat graag aan de slag met planten en dieren in een natuurlijke omgeving. Je wilt vanuit wetenschappelijke onderbouwing groeien naar een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening.

Wat leer ik?

Je leert over de levensprocessen van planten en dieren. Je verwerft inzichten, technieken en kennis over de bodem, het klimaat en alle processen binnen een ecosysteem. Deze verworven inzichten en technieken helpen je in de zoektocht naar duurzame oplossingen en keuzes. Wetenschappelijke domeinen als chemie, biologie van dieren en planten, aardwetenschappen en agro-ecologie vormen de basis voor deze studierichting.
Je handelt plant- en diervriendelijk binnen de brede agrarische sector. Je leert land- en tuinbouwvoertuigen te besturen, alsook machines te gebruiken en te onderhouden.

Wat word ik?

Na de 2de graad Plant-, dier- en milieutechnieken heb je de keuze uit:

→ Agrotechnieken dier
→ Natuur- en groentechnieken
→ of een andere studierichting

Na de 3de graad kan je verder studeren in een professionele bacheloropleiding zoals bijvoorbeeld Agro- en biotechnologie, Landbouwmechanisatie, onderwijs… Ook zijn er leerlingen die kiezen voor een graduaatsopleiding Productiebeheer land- en tuinbouw of ze kiezen voor de arbeidsmarkt en aan de slag gaan in de land- en tuinbouwsector, de tuin- en groensector of het milieu- en bosbeheer.

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

LESSENTABEL

Vak#
Algemene vorming
Aardrijkskunde1/1
Engels2/2
Frans2/2
Geschiedenis1/1
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Mens en samenleving1/0
Nederlands4/4
Wiskunde3/3
Richtingspecifieke vorming
Natuurwetenschappen4/5
Plant-, dier- en milieutechnieken11/11
TOTAAL33/33

Wie ben ik?

Je hebt interesse om praktisch aan de slag te gaan met planten en dieren. Je ontwikkelt je technische vaardigheden om duurzaam, plant- en diervriendelijk te handelen binnen land- en tuinbouw. Je bent milieubewust en werkt graag buiten.

Wat leer ik?

Je verkent het studiegebied land- en tuinbouw binnen plant, dier, milieu, mechanisatie en techniek. Je verwerft de basiskennis en de bijbehorende vaardigheden door het zelf beleven en uitvoeren van taken in een groene omgeving, het omgaan met en verzorgen van planten en dieren. Je hebt daarbij aandacht voor dierenwelzijn, gezondheid en economisch en duurzaam handelen.

Wat word ik?

Na de 2de graad Plant, dier en milieu heb je de keuze uit:

→ Dier en milieu
→ Groenaanleg en -beheer

Na de 3de graad bestaat de mogelijkheid om verder te studeren. Dit kan door een graduaat Productiebeheer land- en tuinbouw of een Se-n-Se opleiding te starten.

Kies je voor de arbeidsmarkt dan kan je aan de slag gaan als loonwerker, landbouwer, dierenverzorger, groenarbeider of bedrijfshulp op land- en tuinbouwbedrijven. Je kan ook werken in bosbouw, in een dierenspeciaalzaak of bij een tuinaannemer.

Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.

LESSENTABEL

Vak#
Algemene vorming
Engels2/2
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Maatschappelijke vorming3/3
Nederlands2/3
STeM3/3
Richtingspecifieke vorming
Plant, dier en milieu17/17
Aanvullende vorming
Artistieke vorming1/0
TOTAAL32/32