VACATURES

Ben je op zoek naar een job? Raadpleeg hier het aanbod.

Derde graad

Korte beschrijving van de studierichting

Biotechnologische en chemische wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Dit wekt mijn interesse

 • algemene vorming
 • leren door proefondervindelijk onderzoek en kritische reflectie
 • probleemoplossend denken vanuit de kernwetenschappen: biologie, chemie en fysica
 • experimenteren in het labo
 • vanuit wiskunde conceptueel nadenken over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen

Wat biedt de toekomst?

Je kan verder studeren:

 • aan de universiteit voor een academische bachelor zoals: Diergeneeskunde, Kinesitherapie, Farmaceutische wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Biowetenschappen, Biologie, Chemie, Fysica…
 • aan een hogeschool voor een professionele bachelor zoals: Agro- en biotechnologie, Biotechniek, Onderwijs, Ergotherapie, Biomedische laboratoriumtechnologie, Voedings- en dieetkunde…

LESSENTABEL

Vak#
Algemene vorming
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving1
Nederlands3
Specifieke vorming
Wiskunde6
Biologie2
Chemie2
Fysica2
BW3
Labo4
TOTAAL33

Korte beschrijving van de studierichting

Biotechnologische en chemische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkelen ze vaardigheden van de laboratoriumassistent en de labotechnisch medewerker. In fysica en in ‘productiesystemen’ ontwikkelen leerlingen competenties van de operator in de voedings- chemische en farmaceutische industrie.

Dit wekt mijn interesse

 • leren door proefondervindelijk onderzoek en kritische reflectie
 • probleemoplossend denken
 • vaardigheden van de laboassistent en labotechnische medewerker ontwikkelen
 • creëren van competenties van de operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie

Wat biedt de toekomst?

 • Je kan naar de arbeidsmarkt. Je beschikt immers over voldoende praktische kennis binnen het vakgebied om aan de slag te gaan.
 • Je kan verder studeren:
  • aan een hogeschool voor een professionele bachelor zoals: Agro- en biotechnologie, Onderwijs, Biotechniek, Ergotherapie, Biomedische laboratoriumtechnologie, Voedings- en dieetkunde…

LESSENTABEL

Vak#
Algemene vorming
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving1
Nederlands2
Specifieke vorming
Wiskunde4
Biologie2
Chemie3
Labo en productietechnieken (inclusief fysica)7
Werkplekleren4
TOTAAL33

Korte beschrijving van de studierichting

Agrotechnieken dier is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt leerlingen een natuurwetenschappelijke, breed technische en polyvalente agrarische vorming met focus op dierlijke verzorging, huisvesting, voeding en voederwinning, fokkerij en dierlijke productie van landbouwproductiedieren. De leerlingen leren volgens agro-ecologische en diervriendelijke principes handelen en werken volgens de richtlijnen van een duurzame en rendabele dierlijke productie met kennis van de sectorspecifieke wetgeving.

Dit wekt mijn interesse

 • natuurwetenschappelijke, breed technische en polyvalente agrarische vorming
 • focus op verzorging, huisvesting, voeding en fokkerij van landbouwproductiedieren
 • kennis van specifieke agrarische wetgeving
 • werken volgens agro-ecologische en diervriendelijke principes
 • vaardigheden van de productiemedewerker dier ontwikkelen

Wat biedt de toekomst?

 • Je kan verder studeren aan de hogeschool voor een professionele bachelor zoals Agro- en biotechnologie, Landbouwmechanisatie, Onderwijs…
 • Je kan naar de arbeidsmarkt. Je beschikt immers over voldoende praktische kennis binnen het vakgebied om aan de slag te gaan.

LESSENTABEL

Vak#
Algemene vorming
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving1
Nederlands2
Wiskunde2
Specifieke vorming
Dier3
Plant3
Mechanisatie2
Economie en wetgeving1
Werkplekleren4
Biologie2
Chemie2
Fysica1
TOTAAL33

Korte beschrijving van de studierichting

Natuur- en groentechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt leerlingen een natuurwetenschappelijke, technische en polyvalent praktische agrarische vorming met focus op natuur- en landschapsbeheer. De leerlingen bestuderen de fauna en flora binnen verschillende natuur-, landschapstypes en biotopen. Daarnaast leren ze ook omgaan met dieren die de natuurgebieden afgrazen en leren ze de open ruimte te beheren rekening houdend met de wetgeving. Ze passen steeds ecologische principes toe.

Dit wekt mijn interesse

 • natuurwetenschappelijke, technische en polyvalent praktische agrarische vorming
 • ecologische principes toepassen
 • fauna en flora bestuderen binnen verschillende natuur- en landschapsstypen en biotopen
 • omgang en kennis van dieren die ingezet worden bij natuurbeheer
 • open ruimte beheren volgens de huidige wetgeving
 • vaardigheden van natuurbeheerder ontwikkelen

Wat biedt de toekomst?

 • Je kan verder studeren aan de hogeschool voor een professionele bachelor zoals Agro- en biotechnologie, Groenmanagement, Onderwijs…
 • Je kan naar de arbeidsmarkt. Je beschikt immers over voldoende praktische kennis binnen het vakgebied om aan de slag te gaan.

LESSENTABEL

Vak#
Algemene vorming
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving1
Nederlands2
Wiskunde2
Specifieke vorming
Natuur en groen6
Mechanisatie2
Economie en wetgeving1
Werkplekleren4
Biologie2
Chemie2
Fysica1
TOTAAL33

Korte beschrijving van de studierichting

Dier en milieu is een praktisch agrarische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt leerlingen een agrarische vorming met focus op de dierlijke verzorging, huisvesting, voeding en voederwinning, fokkerij en dierlijke productie van landbouwproductiedieren. Ook het bedienen en besturen, onderhouden, afstellen en controleren van landbouwmachines komen aan bod. De leerlingen leren volgens agro-ecologische en diervriendelijke principes handelen.

Dit wekt mijn interesse

 • agrarische vorming met focus op dierlijke verzorging, huisvesting, voeding en fokkerij van landbouwproductiedieren
 • bedienen, besturen, onderhouden, afstellen en controleren van landbouwmachines
 • handelen volgens agro- ecologische en diervriendelijke principes
 • vaardigheden van assistent dierlijke productie en bestuurder van landbouwmachines ontwikkelen

Wat biedt de toekomst?

 • Je kan naar de arbeidsmarkt: loonwerk, dierenverzorger, bedrijfshulp op landbouwbedrijven, arbeider bij dierenspeciaalzaken…
 • Je kan verder studeren: Graduaat productiebeheer land- en tuinbouw of een Se-n-Se- opleiding

LESSENTABEL

Vak#
Algemene vorming
Godsdienst2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde2
MAVO2
Specifieke vorming
Dier3
Plant3
Mechanisatie2
Economie1
Praktijk4
Stage8
TOTAAL33

Korte beschrijving van de studierichting

Groenaanleg en -beheer is een praktisch agrarische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt leerlingen een praktische agrarische vorming met focus op groenaanleg en groenbeheer. De leerlingen leren tuinen, parken en andere groene ruimten aanleggen en onderhouden volgens agro-ecologische principes en volgens het ontwerp.

Dit wekt mijn interesse

 • praktisch agrarische vorming met focus op groenaanleg en beheer
 • technische vaardigheden inzetten voor duurzame projectrealisaties
 • werken volgens agro- ecologische principes en volgens het ontwerp
 • tuinen, parken en andere groene ruimten aanleggen
 • vaardigheden van medewerker groen- en tuinaanleg en groen- en tuinbeheer ontwikkelen

Wat biedt de toekomst?

 • Je kan naar de arbeidsmarkt: groenarbeider zowel in de aanleg als bij beheer, bedrijfshulp
  tuinbouwbedrijven, bosbouwarbeider, arbeider bij tuincentra…
 • Je kan verder studeren: Graduaat productiebeheer land- en tuinbouw of een Se-n-Se- opleiding

LESSENTABEL

Vak#
Algemene vorming
Godsdienst2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde2
MAVO2
Specifieke vorming
Economie1
Stage8
Groenaanleg en -beheer12
Plantenkennis
Groenaanleg en infrastructuur
Groenbeheer en onderhoud
Mechanisatie
TOTAAL33