VACATURES

Ben je op zoek naar een job? Raadpleeg hier het aanbod.

Derde graad

Waarom?

 • Je hebt interesse in wetenschappen.
 • Je doet graag proefondervindelijk onderzoek in het labo.

Hoe?

 • Je observeert, analyseert en evalueert kritisch.
 • Je experimenteert in het labo.

Wat?

 • Je bestudeert de bouw en werking van levende wezens in hun habitat.
 • Je leert dat technische ingrepen natuurlijke processen beïnvloeden.
 • Je komt in contact met nieuwe technieken in de biotechnologie.

Wat na het zesde jaar?

 • Master: Geneeskunde, Dierengeneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Biologie, Chemie …
 • Bachelor Agro- en biotechnologie: Biotechnologie, Voedingstechnologie …
 • medische richtingen: Ergotherapie, Verpleegkunde, Voedings- en dieetkunde …
 • onderwijs: Bachelor lager onderwijs, Bachelor secundair onderwijs …
 • niet-wetenschappelijke richtingen: Bedrijfsmanagement …

LESSENTABEL

Vak#
Godsdienst2/2
aardrijkskunde1/1
Frans3/3
geschiedenis1/1
lichamelijk opvoeding2/2
Nederlands4/4
wiskunde6/6
Engels2/2
biotechniek3/3
labo3/3
toegepaste chemie2/2
toegepaste biologie2/2
toegepaste fysica2/2
TOTAAL33/33

Reacties van oud-leerlingen

De sfeer hier is gewoon geweldig. Je maakt hier echt vriendschap.
Je kent iedereen, je kent alle leerkrachten. Het is hier heel leuk.

Liesl Geebelen

Studies Biotechnicum: Biotechnische wetenschappen
Verdere studies: Academische Bachelor Chemie

Eén van de hoogtepunten uit mijn leven, dankzij mijn klasgenoten en de vriendelijke leerkrachten die altijd voor me klaarstonden.

Stef Keppens

Studies Biotechnicum: Biotechnische wetenschappen
Verdere studies: Academische Bachelor Bio-ingenieurswetenschappen

Tijdens de middag tekenen, dat was keigezellig.
Een heel aangename school waar ik goed opgevangen werd.

Jirke Hermsen

Studies Biotechnicum: Biotechnische wetenschappen
Verdere studies: Professionele Bachelor Verpleegkunde

Het Biotechnicum is een heel gezellige, fijne, kleine en rustige school, waar je altijd bij iedereen terecht kon. De leerkrachten kenden je persoonlijk.

Lise Cardinaels

Studies Biotechnicum: Biotechnische wetenschappen
Verdere studies: Academische Bachelor Biomedische wetenschappen

Waarom?

 • Je hebt interesse voor dieren en teelten.
 • Je bent nieuwsgierig naar vernieuwingen in de landbouwsector.

Hoe?

 • Je stelt teeltplannen op en berekent kostprijzen.
 • Je analyseert en interpreteert vakliteratuur.
 • Via bedrijfsbezoeken, stages en je geïntegreerde proef kan je je verdiepen in het economisch beheer van een bedrijf.

Wat?

 • Je leert meer over de werking van gemotoriseerde werktuigen.
 • Je verruimt je inzicht in de technische en economische ontwikkeling in de agrosector.

LESSENTABEL

Vak#
Godsdienst2/2
aardrijkskunde1/1
geschiedenis1/1
Frans2/2
lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands2/2
wiskunde2/2
Engels2/2
praktijk / stage4/4
dier- en landbouwtechnische wetenschappen6/6
algemene techniek1/1
toegepaste biologie2/2
toegepaste chemie2/2
toegepaste fysica1/1
toegepaste economie3/3
toegepaste informatica1/1
TOTAAL34/34

Reacties oud-leerlingen

Iedereen kent elkaar.
De leerkrachten proberen iedereen te helpen.

Dries Plas

studies Biotechnicum:
Plant-, dier- en milieutechnieken (2e graad)
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (3e graad)
verdere studies: Professionele Bachelor Agro- en biotechnologie: Landbouw

Een kleinschalige school. Iedereen hier kent iedereen.
Er hangt hier een familiale sfeer.

Pieter Housen

studies Biotechnicum:
Plant-, dier- en milieutechnieken (2e graad)
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (3e graad)
verdere studies: PBA Agro- en biotechnologie: Groenmanagement

Waarom?

 • Je hebt interesse voor fauna, flora, milieu en landschap.
 • Je bent nieuwsgierig naar vernieuwingen in ons natuur- en landschapsbeheer.

Hoe?

 • Je werkt met motorisch gereedschap voor tuin- en landschapsbeheer.
 • Je ontwerpt groene ruimtes en richt ze in.
 • Je bestudeert bomen en bosbestanden.
 • Je beheert watersystemen.
 • Via bedrijfsbezoeken, stages en je geïntegreerde proef verdiep je je in de werking van bos-, tuin- en natuurbeheer.

Wat?

 • Je leert maatregelen uitvoeren om de biodiversiteit te verhogen.
 • Je verwerft kennis over fauna en flora, ecologie en landschap.
 • Je maakt onderscheid tussen de verschillende biotopen.
 • Je leert markteconomisch denken.

LESSENTABEL

Vak#
Godsdienst2/2
aardrijkskunde1/1
geschiedenis1/1
Frans2/2
lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands2/2
wiskunde3/3
engels2/2
praktijk / stage4/4
natuur- en groentechnische wetenschappen6/6
algemene techniek2/2
toegepaste biologie2/2
toegepaste chemie2/2
toegepaste fysica1/1
toegepaste economie1/1
toegepaste informatica1/1
TOTAAL34/34

Reacties oud-leerlingen

Een school waar ik altijd het gevoel heb gehad dat ik graag gezien was.

Yentl Nijs

studies Biotechnicum: Natuur- en groentechnische wetenschappen (3e graad)
verdere studies: Professionele Bachelor Agro- en biotechnologie: Groenmanagement

 

In de richting Landbouw werk je in het basispakket rond :

 • productiedieren (melkvee en varkens),
 • landbouwteelten (gras, maïs en voederbieten, …),
 • landbouwmachines,
 • ondernemend project.

Bovenop het basispakket kies je één van de volgende opties met 4 u technische vorming en 8 u stage per week.

LESSENTABEL

Vak#
godsdienst2/2
lichamelijke opvoeding2/2
project algemene vakken4/4
plant- en groeimilieu4/4
dier- en leefmilieu3/3
algemene techniek1/1
praktijk algemene techniek1/1
praktijk dier- en leefmilieu1/1
toegepaste economie2/2
Frans1/1
OPTIE: Productiedieren en landbouwmechanisatie
stages landbouw8/8
productiedieren en landbouwmechanisatie4/4
OPTIE: Tuin- en groenbeheer
stages tuin- en groenbeheer8/8
tuin- en groenbeheer4/4
OPTIE: Hobby- en gezelschapsdieren
stages hobby- en gezelschapsdieren8/8
hobby- en gezelschapsdieren4/4
TOTAAL33/33

Reacties van oud-leerlingen

De opleiding heeft me voorbereid. Het heeft me laten denken wat ik later wilde doen. Het Biotechnicum gaf me altijd het gevoel een beetje thuiskomen.

Kayleigh Doekes

studies Biotechnicum: Landbouw
verdere studies: Professionele Bachelor Agro- en biotechnologie: Dierenzorg

Door vernieuwingen in de landbouw is het belangrijk om op de hoogte te zijn en blijven van nieuwe maatregelen en technieken. Omdat Noord-Limburg gezien wordt als een veeteeltstreek, vindt het Biotechnicum het belangrijk om leerlingen de mogelijkheid te geven om zich hierin te specialiseren.

Waarom?

 • Je wilt een specialisatiejaar volgen in de sector veehouderij en landbouwteelten.
 • Je kan een diploma secundair onderwijs behalen.
 • Je kennis van de landbouw wordt verder uitgebreid.

Hoe?

 • Je krijgt enkele algemene theoretisch-technische vakken.
 • Je toetst het geleerde aan de praktijk.
 • Je volgt één dag per week stage in verschillende takken van de agro-industrie.

Wat?

 • Je bezoekt bedrijven en instellingen die nauw verbonden zijn met de landbouw.
 • Je volgt studiedagen in verband met kunstmatige inseminatie, bedrijfsovername, extra opleidingen, …

Wat na het 7e jaar?

 • Verder studeren :
  • Graduaat Productiebeheer Land- en tuinbouw
  • Bachelor Agro- en biotechnologie : Landbouw,
   Landbouwmechanisatie, Biotechnologie, Dierenzorg,
   Tuinbouw, Voedingstechnologie, Groenmanagement
 • Arbeidsmarkt : ploegbaas, loonwerk, grondwerken, bosbouw, groendienst, dierenspeciaalzaak, werknemer manège, dierenverzorger, …
 • Eigen bedrijf opstarten.

LESSENTABEL

Vak#
Frans1
godsdienst2
lichamelijke opvoeding2
project seminarie2
toegepaste economie2
wiskunde2
PAV5
beheer landbouwbedrijf stage8
beheer landbouwbedrijf theorie6
beheer landbouwbedrijf praktijk2
TOTAAL32