VACATURES

Ben je op zoek naar een job? Raadpleeg hier het aanbod.

Tweede graad

TWEEDE GRAAD

In de tweede graad bieden we volgende studierichtingen aan:

Waarom?

 • Je hebt interesse in wetenschappen.
 • Je doet graag proefondervindelijk onderzoek in het labo.

Hoe?

 • Je observeert, analyseert en evalueert kritisch.
 • Je experimenteert in het labo.

Wat?

 • Je bestudeert de bouw en werking van levende wezens in hun habitat.
 • Je leert dat technische ingrepen natuurlijke processen beïnvloeden.
 • Je komt in contact met nieuwe technieken in de biotechnologie.

Wat na het zesde jaar?

 • Bachelor Agro- en biotechnologie : Biotechnologie, Voedingstechnologie, …
 • medische richtingen : Ergotherapie, Verpleegkunde, Voedings- en dieetkunde, …
 • onderwijs : Bachelor lager onderwijs, Bachelor secundair onderwijs, …
 • niet-wetenschappelijke richtingen : Bedrijfsmanagement, …

LESSENTABEL

Vak#
TOTAAL32/32
Godsdienst2/2
aardrijkskunde1/1
Frans3/3
geschiedenis1/1
lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
wiskunde5/5
Engels2/2
informatica1/1
biotechniek1/1
labo chemie1/1
labo biotechniek3/3
toegepaste chemie2/2
toegepaste biologie2/2
toegepaste fysica2/2

Waarom?

 • Je hebt interesse voor dieren, planten en het milieu.
 • Je werkt graag buiten.
 • Je bent geïnteresseerd in de markteconomie.

Hoe?

 • Je kweekt, voedt en verzorgt planten en dieren.
 • Je staat in voor het onderhoud en de verzorging van groene ruimtes.
 • Je probeert technieken uit om de productie, verwerking en commercialisering van voedsel effi ciënter te laten verlopen.
 • Je leert landbouwvoertuigen besturen en machines onderhouden.

Wat?

 • Je vergaart kennis over planten, dieren en het milieu.
 • Je leert hoe planten en dieren leven en overleven in hun omgeving aan de hand van voorbeelden en proeven.
 • Je onderzoekt verschillende invloeden op ons ecosysteem.

Wat na de tweede graad?

 • Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (DLTW)
 • Natuur- en groentechnische wetenschappen (NGTW)

LESSENTABEL

Vak#
TOTAAL34/34
Godsdienst2/2
aardrijkskunde1/1
Frans2/2
geschiedenis1/1
lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
wiskunde3/3
Engels2/2
informatica1/1
algemene techniek2/2
plant-, dier- en milieutechnieken8/8
toegepaste chemie2/2
toegepaste biologie2/2
toegepaste fysica2/2

Waarom?

 • Je hebt interesse voor planten, dieren en het milieu.
 • Je bent eerder praktisch ingesteld, met een neus voor techniek.

Hoe?

 • Je werkt met de juiste producten en materialen.
 • Je leert planten kweken, voeden, verzorgen, oogsten en verkoopsklaar maken.
 • Je bestudeert hoe je dieren moet voederen, huisvesten, verzorgen en kweken.

Wat?

 • Je leert planten en dieren in hun biotoop herkennen, determineren en benoemen.
 • Je werkt met gangbaar motorisch gereedschap in de land- en bosbouw.
 • Je past in de praktijklessen toe wat je in de theorielessen leert.

LESSENTABEL

Vak#
TOTAAL32/32
Godsdienst2/2
lichamelijke opvoeding2/2
project algemene vakken6/6
plant, dier en milieu18/18
algemene techniek2/2
informatica1/1
Frans1/1